Om bakken

Alt i 1930 fikk Nordstrand IF leiet et areal av Aker kommune i Øvre Leirskallen utmark som skulle anvendes til skibakke.

Leieavgiften var kr. 2,- pr.vinter.
Området ble brukt til hoppbakker frem til 1972 da det første alpine skitrekk ble satt i gang.
Her er et flyfoto fra 1947 som viser hoppbakken i midten av bildet.

Flyfoto av Leirskallen i 1947

Flyfoto av Leirskallen i 1947

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er forøvrig samme område i 1937. Da var det stille og rolig i Skulleruddumpa.

Flyfoto av Leirskallen 1937

Flyfoto av Leirskallen 1937

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen ga i midlertidig beskjed om at arbeidene ikke kunne igangsettes før ny E6 trase var fastlagt.
Man kunne eventuelt søke om et erstatningsområde. Dette ble ikke gjort.
I stedet fikk NIF kr. 5.000,- fra div. foreldre på Nordstrand til et enkelt skitrekk.
Betingelsen var at NIF stod for drift og vedlikehold.
Her er et flyfoto fra 1971, altså rett før skitrekket ble satt opp.

Flyfoto av Leirskallen 1971

Flyfoto av Leirskallen 1971

 

 

 

 

 

 

 

I 1970 ble det diskutert å bygge et skisenter med beboelseshus/klubblokaler .

Dette bildet viser hoppbakken i 1970

Leirskallen hoppbakke 1970

Leirskallen hoppbakke 1970 (publisert med tillatelse fra Bekkelaget Lokalhistoriske forening)

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor er et bilde fra det første tautrekket som var i Leirskallen.
I bakgrunnen skimtes garasjene ved dagens turnhall. Garasjene står der enda pr. 2018.

Leirskallen 1972

Leirskallen 1976 (publisert med tillatelse fra Bekkelaget Lokalhistoriske forening)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skitrekket åpnet til slutt 7/2 1972.

Totalprisen var på kr. 26.000,- Hvem som finansierte resten er uklart.
Skigruppen i NIF stod for driften.

i 1979 ble det lagt planer for en større og mer permanent heis.
Den alpine idrett utviklet seg raskt i 70 årene, så også på Nordstrand.
Alpingruppen i NIF vokste og man ønsket å få en større bakke i Leirskallområdet.

A/L Lerskallen Skisenter NIF ble stiftet 11.12.1979.
Andelslagets formål var å oppføre ny slalombakke og deretter drive denne.
Hovedstyret i NIF hadde diskutert saken først om de nye planene og uttalte at «klubben kan ikke påta seg det ansvar å pådra seg en så stor gjeld som var nødvendig».
Kr. 290.000,- ble derfor lånt i bank med delvis kommunal garanti. Bakken åpnet så 17.2 1980
Alpingruppen i NIF ingikk avtale om drift av bakken.
I styret det første året satt bla. annet Bjørn Sørlie, Arnulf Seljestad og Ottar Vogt.

Selskapet startet med en andelskapital på kr. 18.300,-
NIF tegnet seg for 35 andeler etter at bla. annet Nordstrands VEL og Lions hadde bevilget penger til dette.

I 1982 ble et større planeringsarbeide utført. Både heistrase og bakke fikk en bedre profil.
En ny varmestue ble oppført i 1983, delvis på dugnad. STUI (Statens ungdoms- og idrettskontor) deltok med 1/3 av kostnadene på noe over kr. 100.000,-
Lysanlegget i østkleiva (hovedbakken) ble satt opp i 1984 og vestkleiva fikk et permanent lysanlegg i 1986 etter flere år med provisorier.

I 1987 ble det innkjøpt en brukt snøscooter og bygget garasje for denne.
Nytt gjerde ble montert på toppen av bakken og det ble anlagt en stor parkeringsplass med ny innkjøring på grunn av ny E6 trase.
Året etter ble det innkjøpt en brukt preppemaskin og garasjetelt for denne ble bygget.
Her er et flyfoto fra 1997 hvor byggingen av planfritt kryss i Skullerudddumpa pågår for fullt:

Flyfoto Leirskallen 1997

Flyfoto Leirskallen 1997

 

 

 

 

 

 

 

Vinteren 1998 ble nytt snøkanonanlegg ferdig installert med pumpehus oppe i bakken. Kostnaden her var svimlende 350.000,-

I alt er det investert ca. kr. 1.850.000,-  pr. 1998.
I tillegg til dette var utallige dugnadstimer gått med for å holde bakken i gang.

1999 ble det ble bygget en skateramp utenfor varmestuen. Kostnaden ble dekket av Bekkelaget Rotary og Nordstrand bydel. Det var også planer om en utvidelse av bakken i kommunal regi (kommunedelplan 2000-2003).

2000 fikk vi en oppgradering av lysanlegget samt utgraving av en halfpipe i Vestkleiva.
Dette ble delvis finansiert med gave fra Kjetil A Aamodt samt penger fra idrettskrets og bydel.

2001 ble det ble innkjøpt en kompressor til snøproduksjon. Dette systemet er ikke i bruk i dag. Et billettsystem (brukt) ble innkjøpt fra Ingierkollen.

2002 ble et meget bra år. Vi skiftet ut snøscooteren og kjøpte en ny (brukt) preppemaskin fra Norefjell skisenter for levering i 2003.
Dette var en Leitner 1995 modell i god stand, en moderne maskin med kraftig fres.

2003 bygget vi om det elektriske anlegget opp til pumpehuset til 400V. Det krevet ny trafo og en del elektrikerarbeid.

2004 var også et bra år. Snøscooteren ble dessverre stjålet fra låst garasje, vi fikk heldigvis en ny på forsikringen og anskaffet også en stålcontainer der scooteren ble låst inn. Firmanavnet måtte endres til Lerskallen Skisenter Nordstrand IF BA.
En ny O.B.Wiik hall ble satt opp i november til å huse preppemaskinen.

2005 var en vanskelig sesong. Heisen åpnet ikke før 4.mars og stengte etter 14 dager. Strømkostnadene økte voldsomt og driften var vanskelig uten inntekter.

2006. Vår viftekanon ble for dyr i drift, vi skaffet 3 tårnkanoner med rørgate med hjelp fra bla. annet tippemidler og leide inn en kompressor. Sesongen var brukbar. Vi fikk god hjelp fra kaldt vær og mye snø.

2007. På grunn av mildt vær var bakken åpen kun 27 dager.
Det ble anskaffet en ny snøkanon av type Areco.Det ble også innkjøpt et brukt kjøletårn for kjøling av vannet til snøkanonen.

2008. Ny snøkanon hjalp ikke, vi hadde åpent kun 2 dager og måtte skuffe 50 alpinister som hadde meldt seg på kurs.
Vi anskaffet en brukt snøkanon til fra Areco. Tårnkanonene ble solgt.

2009. Bakken åpnet 9. januar etter at begge kanonene hadde laget bra med snø. Lyset i Østkleiva skulle skiftes ut etter at vi hadde mottatt Oslo-Sør midler.
Arbeidet ble startet i 2009 og fullført i 2010.

2011. Nytt heishus ble innkjøpt, det ble en isolert kontorcontainer i stål.
På grunn av dårlig vær på høsten med mye regn, måtte det lages en tilførselsvei nederst i bakken.
Det meste av det elektriske måtte fornyes, og uten betydelig støtte fra velvillige sponsorer som vist her på nettsidene ville vi ikke ha klart å finansiere prosjektet.
Vi fikk også skiftet ut billettsystemet fra Skidata til et nytt og moderne anlegg med berøringsfrie kort.

2012 og 2013. To relativt gode vintre. Under en storm i mai 2013 falt flere trær over wiren. Det ble da en del utgifter til rydding og ekstra kontroll.

2014. Anlegget er stengt på grunn av bygging av turnhall hvor vi får egen ny varmestue, skikkelig toalett og også innendørs garasje til preppemaskinen.

2015. Vi jobber hardt med forberedelser og gleder oss til å endelig få åpnet igjen.
Forberedelser pågikk ut 2015. Vi ventet på at gravearbeidet skulle bli ferdig og at at vi skulle få tilgang til bakken. Kulda lot vente på seg og vi fikk ikke startet med snøproduksjon mot slutten av 2015.

2016. Snøproduksjon startet endelig 5. januar. Den 20. januar var vi nesten ferdig med snølegging.
Så skulle det dessverre utføres gravearbeider i bunnen av bakken igjen og vi måtte stoppe med snøproduksjon. Etter at gravearbeidene var ferdige kom det en ny mildværsperiode og vi var endelig ferdige med all snølegging og kunne åpne bakken 1. mars.

2017. Mildvær så langt øyet kunne se. Vi telte på knappene men valgte til slutt å ikke bruke oppsparte midler på en meget kort sesong og bakken forble stengt. Les mer her.

2018. Samme situasjon som i 2017 men denne gangen gamblet vi høyt og satset alt på å få åpnet. 10/2-2018 med uvurderlig hjelp fra våre nye dugnadsgjeng var vi i gang og det ble en stor suksess fra første dag. Intensiv promotering i nærmiljøet og på sosiale medier medførte mye besøk og stor stemning. Vi holdt det gående til 25/3-18 og var veldig fornøyd med å lage litt liv i bakken. Både Nordstrands Blad og Oslo Syd var innom og laget artikler.

Juridisk navn pr. i dag er Lerskallen skisenter SA.
Hvis noen har bilder fra bakken, spesielt frem til 1998 så send de til oss så skal vi legge til utvalgte bilder her samt lage et historisk arkiv med bilder i vårt galleri.
Bruk epost stig@leirskallen.no

Tusen takk til Ottar Vogt for uvurderlig hjelp til å sette sammen informasjonen ovenfor.

Grasrot Plakat Helside[/vc_column_text]

[/vc_row]