Åpningstider


ÅPNINGSTIDER


Obs! Bakken er ikke åpen. Hvis bakken
åpner i 2021 vil det varsles her.
Vanlige åpningstider:
Mandag – fredag
17:30 – 20:30
Lørdag – søndag
11:30 – 17:00