Nyheter

Leirskallen skisenter

De fleste skjønte vel hvor det bar hen med de sommerlige temperaturene vi hadde i starten av sesongen 2016/2017.
Vi fulgte intenst med på Yr og speidet etter tegn til kuldeperioder.Som dugnadsdrevet bakke er det ikke bare å kaste seg rundt og starte opp snøkanoner så fort det blir kaldt.
Vi må også være der og styre disse samt stenge ned ved hvert væromslag.
Vi telte på knappene og det var med tungt hjerte vi valgte å ikke starte opp i frykt for å bruke masse penger på strøm og vann uten å få de igjen i form av billettinntekter.
Resultatet ble da at vi ikke tjente noe men tapte heller ikke så mye annet enn de vanlige løpende utgiftene til forsikring og vedlikehold.
Bildet viser snødybden 12/2-17. Da var det riktignok kaldt en liten periode men ikke lenge nok.
Hva skjer med pengene vi fikk til nye snøkanoner?
Pengene står trygt på vår konto og vil bli brukt til dette men snøkanoner er dyrt.
Ideelt sett skulle vi hatt 2 stk. nye helautomatiske kanoner.
Disse koster imidlertidig ca. 400.000,-/stk. og så mye penger har vi ikke nå.
Vi ser oss om etter brukte kanoner og fortsetter å søke om bidrag til denne store utgiftsposten.
Nå gleder vi oss over sommeren som er på vei og ser vi fremover.
Vi satser på at kong vinter besøker oss til vinteren igjen og om det ikke blir så mye snø så hadde det vært flott med stabil kulde.
Det er en del arbeider som skal gjøres i bakken i sommer, bla. annet hugging av trær.
Vi kommer tilbake til dette.

Årsmøte
I henhold til våre vedtekter innkaller herved styret i Lerskallen Skisenter SA
andelseiere til årsmøte 2017 – som finner sted i:
VARMESTUA
Lerskallen Skisenter SA
Torsdag 4. mai 2017 kl. 18:00-20:00
Dagsorden:
1. Innkalling til årsmøtet
2. Styrets årsberetning
3. Regnskap 2016
4. Fastsettelse av kontingenter og avgifter
5. Innkomne forslag
6. Budsjett 2017
7. Valg
Styrets årsberetning, revidert regnskap, budsjett for 2017 og innkomne forslag distribueres i
god tid før møtet.
Etter årsmøtet blir det en uformell arena, da er det god tid for alle spørsmål som ikke er tatt
oppe på dagsordenen på årsmøtet.
Styrets årsberetning, revidert regnskap, budsjett for 2017 og innkomne forslag distribueres i
god tid før møtet.

VELKOMMEN!
Med vennlig hilsen styret i
Lerskallen Skisenter SA

Kommentar

kommentar

mai 2, 2017 2017