Nyheter

Endring av nedfart i hovedbakken

Ved at det dukket opp en turnhall i bunnen av bakken så fikk vi en utfordring med plassen nede på sletta.

I samarbeid med utbygger av hallen så fikk vi laget en dosering oppe i nedre del av hovedbakken slik at løperne nå ledes til høyre når de kommer ned bakken (til venstre på bildet ovenfor) og så kjører rundt det lille skogholtet, innom unnarennet til den gamle hoppbakken før de kommer til heiskøen.
På bildet nedenfor sees denne nye løsningen sett fra heistraseen i bakken.

Mot hoppbakken

Dette får også en annen positiv innvirkning på kjøringen i bakken. Vi har sett flere tilfeller hvor løpere har kommet alt for fort ned hovedbakken og vært nære på å kjøre på folk nede på sletta.
Ved at man nå kjører rundt går også hastigheten ned og det blir tryggere for alle.
Som en del av den pakken vi får fra utbygger av turnhallen inngår også sikringsutstyr som nett osv. for å ivareta sikkerheten når løperne skal ledes denne nye veien ned.

Vi håper at det blir enda tryggere å kjøre i Leirskallen med denne nye løsningen for kommende sesong.

Kommentar

kommentar

okt 7, 2015 2015