Nyheter

Vinteren 2013/2014

Vaktmannskap til heishuset
Vi jobber med klargjøringen av bakken men en stor utfordring for kommende sesong er bemanning.
Det mangler mannskap for å få kabalen til å gå opp på hverdagene.
Åpningstidene har tidligere vært 17:00 til 20:30 på hverdager.
Vi vet at dette er en populær ettermiddagsaktivitet for store og små og det ville vært trist om vi ikke klarte å holde åpent i ukedagene.
Kan du hjelpe til eller kjenner du noen som kan så si ifra til stig@leirskallen.no
Vi søker primært personer over 18 år men yngre kan være med som hjelpere.
Opplæring vil bli gitt.

Betaling
Hvis alt går bra så vil vi i kommende sesong kunne ta i mot betaling med kort. Mer informasjon om dette kommer.

Forhåndssalg av sesongkort
Det vil om kort tid bli mulighet til å forhåndskjøpe sesongkort i bakken til redusert pris.
Følg med her for mer info.

Hjelp i bakken
Dugnadsånden er i ferd med å forsvinne i Norge men det et noen av oss som nekter å gi opp.
Vi blir glade for alle tilbud om å være med og hjelpe til.
Hjelp kan være for eksempel:

Dugnadsarbeid ved snølegging
Hjelpe til og passe på snøkanoner under snølegging
Hjelpe til med oppfølging av bakken under drift
Bidra med tilstedeværelse i bakken i åpningstiden
Hjelpe til med å reparere heiser og annet som trenger vedlikehold.
Diverse forefallende arbeid som dukker opp under drift
Bidra til å lage litt liv i bakken med arrangementer eller bare være kioskvakt i en helg eller to

Vi som jobber i bakken i dag gjør dette gratis på fritiden av ideologiske årsaker.
Vi mener at samfunnet er bedre tjent med at barn og unge tilbringer tid på ski ute og bygger opp ferdigheter der fremfor å sitte med begge tomlene på en telefon eller en spillkontroller.
Fremtiden til Leirskallen er uviss med hensyn til den kommende turnhallen og alt dette medfører men så lenge det finnes folk som bidrar med å hjelp eller til og med økonomisk (se sponsorbanner) så vil vi tilstrebe å holde bakken i drift.

Kommentar

kommentar

jul 8, 2015 Arkiv