Nyheter

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Lerskallen Skisenter SA

Oslo, 4. april 2013
I henhold til våre vedtekter § 6 – innkaller herved styret i Lerskallen Skisenter SA
andelseierne til årsmøte 2013 – som finner sted i:

 

Varmestue ved bakken

Tirsdag 23. april 2013 kl. 19:00

Dagsorden:

  • Godkjenne de stemmeberettigede
  • Godkjenne innkalling og saksliste
  • Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  • Godkjenne årsregnskap og årsberetning
  • Behandle innkomne forslag og saker
  • Foreta valg i henhold til §5

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innsendt 14 dager før møtet.

Det blir enkel bevertning under årsmøtet!

I den anledning ber vi om tilbakemelding dersom De ønsker å møte på årsmøtet til e-post: forvaltning@stenbergholding.no

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen styret
Lerskallen Skisenter SA
v/ Rolf A. Nyhuus
Tlf. 91698501

Kommentar

kommentar

jul 8, 2015 Arkiv